Kỹ năng

Phạm Ngọc Mạnh Hà Nội

0 Chưa đánh giá

0 Chưa đánh giá

0%

Hoàn thành công việc

SDT

********

Email

********

Họ và tên

Phạm Ngọc Mạnh

Giới tính

Nam

Ngày sinh

28/04/1995

Ngành nghề

IT & Lập trình

Kinh nghiệm

Chưa chọn

Top Freelancer nổi bật