Kỹ năng

PHP
hong Hải Phòng

0 Chưa đánh giá

0 Chưa đánh giá

0%

Hoàn thành công việc

SDT

********

Email

********

Họ và tên

hong

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

02/07/2020

Ngành nghề

IT & Lập trình

Kinh nghiệm

Chưa chọn

Top Freelancer nổi bật