Kỹ năng

Hoàng Thị Thu Hà Hải Phòng

0 Chưa đánh giá

0 Chưa đánh giá

0%

Hoàn thành công việc

SDT

********

Email

********

Họ và tên

Hoàng Thị Thu Hà

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

09/02/2001

Ngành nghề

IT & Lập trình

Kinh nghiệm

Chưa chọn

Top Freelancer nổi bật