Kỹ năng

Chỉnh Nguyễn Văn Hà Nội

4 Khá

4 Khá

80%

Hoàn thành công việc

SDT

********

Email

********

Họ và tên

Chỉnh Nguyễn Văn

Giới tính

Nam

Ngày sinh

09/07/2014

Ngành nghề

IT & Lập trình

Kinh nghiệm

1 Năm

Top Freelancer nổi bật