Trang chủ / Việc làm Freelancer / Chi tiết tin
1,234 - 123 đ

tuyển sản xuất video

ID dự án: 134 | Ngày đăng: 20/07/2021
Hình thức: Tại văn phòng Ngày bắt đầu: 22/07/2021 Địa điểm: Hà Nội Thời hạn: -1 tháng Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Mô tả công việc

lên kịch bản video chọn địa điểm quay đạo diễn chỉ đạo sản xuất

Đặt giá cho công việc

Mời bạn đặt giá cho công việc này

Đặt giá kết thúc ngày 07/08/2021

Đặt giá cho công việc tuyển sản xuất video để có mức giá phù để có mức giá phù

Đặt giá cho công việc

0 Freelancer đang đặt giá cho công việc này

hùng hùng

Vĩnh Long

Tham gia: 25/05/2021

Đã đăng: 19 công việc

Xem liên hệ Lưu công việc

Công việc tương tự

Nhân viên maketing

Video 1,111 đ

Tuyển TTS HTML

Video 250,000 - 4,500,000 đ

tuyển content

Video 10,000 đ

bán báo hihi

Video 10,000 đ

Tuyển dịch tiếng nga

Video -82,846 đ