HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Freelance

Dự án 60,000,000 - 80,000,000đ / Tháng 2 lượt đặt giá Hết hạn: 19-11-2021

Có khả năng tìm hiểu, phân tích các phần mềm, ứng dụng chuyển đổi số

Bán thời gian 1,000,000 - 15,000,000đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Có khả năng viết bài thường xuyên và update thông tin trên facbook. Nội dung cần viết liên quan đến các sản phẩm sữa trẻ em

Bán thời gian 5,000,000 - 6,000,000đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Thiết kế các giao diện website cần thiết cho các dự án của công ty

Bán thời gian 9,000,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Lên concept và thiết kế Website/Microsite/App, giao diện game, ấn phẩm truyền thông.

Dự án 100,000đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Trực page online tại nhà mặt hàng quần áo Yêu cầu: nhanh nhẹn ham học hỏi, kỹ năng văn phòng tốt

Dự án 13,000,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Create Business Requirement Spec, SRS (System Requirement Spec), User Stories and wire frame for complex UCs (if needed) Transfer Business requirement to IT Division team or IT vendors Act as the bridge between Business Unit and IT Division or IT vendors to clarify requirement with development team (developers, testers, UI designer) in both business and system analysis view, and facilitate communication among internal team members Work with QC to verify that all requirements of the system are fulfilled by the implementation in the traceability manner among requirements, CR and implementation Write testing scenarios for UAT Support UAT, verifying bugs/issues. Analyze and reverse engineer the existing system to describe it in the requirement specifications that can be understood by project team

Dự án 5,000,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

- Tham gia vào đội xây dựng, làm các công việc hỗ trợ xây dựng theo yêu cầu

Dự án 600,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Thiết kế giao diện cho các website của công ty

Dự án 7,000,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Thiết kế các giao diện (trang chủ, đăng nhập, đăng ký,...) cho các website và app của công ty

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố

Kỹ năng