HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer Viết lách

Dự án 1,000,000 - 5,000,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 24-04-2022

Viết câu chuyện thương hiệu dạng story telling cho 1 hiệu thời trang sắp ra mắt.
Câu chuyện viết dựa trên chuyện có thật của vợ chồng founder.
Freelancer có nhã ý hợp tác vui lòng gửi báo giá và portfolio.

Bán thời gian 140,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 12-04-2022

cdscd22

Dự án 0 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 17-07-2021

Vitcontentmarketing aloooooooooooo

Dự án 0 - 0 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 07-08-2021

Vitcontentmarketing

Dự án 1,200,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 30-06-2021

saaaaaaaaaaaaaa

Bán thời gian 1,000,000 - 15,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Có khả năng viết bài thường xuyên và update thông tin trên facbook. Nội dung cần viết liên quan đến các sản phẩm sữa trẻ em

Dự án 120,000 - 145,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 20-04-2022

đ

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng