HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer Thiết kế

Bán thời gian 9,000,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Lên concept và thiết kế Website/Microsite/App, giao diện game, ấn phẩm truyền thông.

Dự án 7,000,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Thiết kế các giao diện (trang chủ, đăng nhập, đăng ký,...) cho các website và app của công ty

Dự án 456đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 30-10-2021

thiết kế web

Dự án 10,000 - 500,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 24-07-2021

chăm chỉ là có tiền

Bán thời gian 50,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 12-07-2021

abc

Dự án 1,111,111đ / Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 14-07-2021

aaaaaaaaaaaaaaa

Dự án 12,000,000đ / Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 10-07-2021

aaaaaaaaaaa

Bán thời gian 2,000 - 3,000đ / 0 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

1

Bán thời gian 100,000đ / Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

1

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng