HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Thiết kế đồ họa freelance mới nhất

Bán thời gian 9,000,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Lên concept và thiết kế Website/Microsite/App, giao diện game, ấn phẩm truyền thông.

Dự án 7,000,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Thiết kế các giao diện (trang chủ, đăng nhập, đăng ký,...) cho các website và app của công ty

Dự án 456đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 30-10-2021

thiết kế web

Dự án 10,000 - 500,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 24-07-2021

chăm chỉ là có tiền

Dự án 1,111,111đ / Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 14-07-2021

aaaaaaaaaaaaaaa

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố