HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer tại Hải Phòng

Bán thời gian 1,000 - 200,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-07-2021

đẹp

Dự án 10,000 - 500,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 24-07-2021

chăm chỉ là có tiền

Dự án 0đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 17-07-2021

Vitcontentmarketing aloooooooooooo

Dự án 1,200,000đ / Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 30-06-2021

saaaaaaaaaaaaaa

Dự án 10,000đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 30-06-2021

hi

Dự án 500,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-07-2021

Lêu lêu

Dự án 111,111đ / Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 09-07-2021

tuyển

Dự án 1,000,000đ / Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 23-06-2021

Mô tả công việc: - Lập trình Website và phần mềm trên nền tảng API và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua PHP. - Tham gia phân tích và phát triển hệ thống trên nền ứng dụng web; phần mềm; Xử lý sự cố ứng dụng và vấn đề mã. - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp; tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm; một số công việc chuyên môn công ty giao. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: - Phải có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên - Thành thạo về PHP, Javascript, JQuery, CSS, HTML. - Có khả năng tư duy tốt, am hiểu về các mã nguồn mở là 1 lợi thế. Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề - Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Dự án 12đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 31-07-2021

Mô tả công việc: - Lập trình Website và phần mềm trên nền tảng API và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua PHP. - Tham gia phân tích và phát triển hệ thống trên nền ứng dụng web; phần mềm; Xử lý sự cố ứng dụng và vấn đề mã. - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp; tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm; một số công việc chuyên môn công ty giao. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: - Phải có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên - Thành thạo về PHP, Javascript, JQuery, CSS, HTML. - Có khả năng tư duy tốt, am hiểu về các mã nguồn mở là 1 lợi thế. Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề - Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Kỹ năng