HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer tại Bắc Giang

Dự án 7,000,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 03-12-2021

Thiết kế các giao diện (trang chủ, đăng nhập, đăng ký,...) cho các website và app của công ty

Bán thời gian 10,000 - 200,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-08-2021

có làm mới có ăn

Bán thời gian 10 - 5đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 15-07-2021

nhìn thấy thì xin 1 like

Dự án 100,000đ / Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 29-07-2021

để rồi xem

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Kỹ năng