HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm PHP freelance mới nhất

Bán thời gian 10 - 5đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 15-07-2021

nhìn thấy thì xin 1 like

Bán thời gian 125,000,000đ / Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-07-2021

acccccccccccc

Bán thời gian 2,000 - 3,000đ / 0 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

1

Bán thời gian 250,000đ / Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 100,000đ / Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

1

Dự án 1,111đ / Tuần 3 lượt đặt giá Hết hạn: 03-06-2021

ád

Dự án 1,000,000đ / Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 23-06-2021

Mô tả công việc: - Lập trình Website và phần mềm trên nền tảng API và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua PHP. - Tham gia phân tích và phát triển hệ thống trên nền ứng dụng web; phần mềm; Xử lý sự cố ứng dụng và vấn đề mã. - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp; tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm; một số công việc chuyên môn công ty giao. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: - Phải có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên - Thành thạo về PHP, Javascript, JQuery, CSS, HTML. - Có khả năng tư duy tốt, am hiểu về các mã nguồn mở là 1 lợi thế. Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề - Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Dự án 12,000,000đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-06-2021

- Participates in daily meetings and Scrum events with customers working on the same project - Perform requirement analysis - Implement tasks as stated in the Definition of Done such as: coding, unit testing, review, and Java backend testing - Guide and support subordinates in fulfilling their tasks. - Participate in solving technical difficulties related to both backend and frontend - Implement tasks as stated in the Definition of Done such as: coding, unit testing, review - Participate in deploying applications on cloud platforms using DevOps toolchains.

Dự án 12đ / Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 31-07-2021

Mô tả công việc: - Lập trình Website và phần mềm trên nền tảng API và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua PHP. - Tham gia phân tích và phát triển hệ thống trên nền ứng dụng web; phần mềm; Xử lý sự cố ứng dụng và vấn đề mã. - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp; tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm; một số công việc chuyên môn công ty giao. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu: - Phải có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên - Thành thạo về PHP, Javascript, JQuery, CSS, HTML. - Có khả năng tư duy tốt, am hiểu về các mã nguồn mở là 1 lợi thế. Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề - Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố