HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer IT & Lập trình

Dự án 5 VNĐ/Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 28-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Dự án 7,000,000 VNĐ/Tháng 2 lượt đặt giá Hết hạn: 27-06-2022

thiết kế web

Dự án 100,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-06-2022

- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 20,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Thiết kế bán hàng

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Dự án 250,000 VNĐ/Tuần 3 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Dự án 12 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 31-07-2021

Mô tả công việc:
- Lập trình Website và phần mềm trên nền tảng API và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua PHP.
- Tham gia phân tích và phát triển hệ thống trên nền ứng dụng web; phần mềm; Xử lý sự cố ứng dụng và vấn đề mã.
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp; tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm; một số công việc chuyên môn công ty giao.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Yêu cầu:
- Phải có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Thành thạo về PHP, Javascript, JQuery, CSS, HTML.
- Có khả năng tư duy tốt, am hiểu về các mã nguồn mở là 1 lợi thế. Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề
- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Bán thời gian 150,000 - 200,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-05-2022

content dự án

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng