HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Freelance bán thời gian

Bán thời gian 1,000,000 - 15,000,000đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Có khả năng viết bài thường xuyên và update thông tin trên facbook. Nội dung cần viết liên quan đến các sản phẩm sữa trẻ em

Bán thời gian 5,000,000 - 6,000,000đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Thiết kế các giao diện website cần thiết cho các dự án của công ty

Bán thời gian 9,000,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-01-2022

Lên concept và thiết kế Website/Microsite/App, giao diện game, ấn phẩm truyền thông.

Bán thời gian 10,000,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-2022

bán hàng

Bán thời gian 2,345đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 13-08-2021

Nói phét ra tiền

Bán thời gian 10,000 - 200,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-08-2021

có làm mới có ăn

Bán thời gian 10 - 5đ / Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 15-07-2021

nhìn thấy thì xin 1 like

Bán thời gian 1,000 - 200,000đ / Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-07-2021

đẹp

Bán thời gian 3,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 01-01-1970

ABC

Bán thời gian 5,000đ / Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 08-07-2021

Abc

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố

Kỹ năng