Trang chủ / Chi tiết người đăng tin

6 việc làm đã đăng

Dự án 5 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 28-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện * (càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Kỹ năng: HTML
Bán thời gian 1 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 15-05-2022

cdc

Kỹ năng: Hợp đồng
Bán thời gian 140,000 - 450,000 VNĐ/Năm 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-05-2022

- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện - Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện

Dự án 12 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 08-05-2022

sxa

Kỹ năng: Kiểm toán