Trang chủ / Chi tiết người đăng tin

1 việc làm đã đăng

Dự án 10,000 - 100,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 23-04-2022

– Thiết lập các thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và chú thích các sai sót trong phần mềm. – Thiết kế test case cho việc thử nghiệm hệ thống và thử nghiệm chấp nhận – Thực hiện test, phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test. – Đo lường, phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Kỹ năng: Tester