Trang chủ / Chi tiết người đăng tin

9 việc làm đã đăng

Dự án 270,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 22-05-2022

Thiết kế giao diện website theo yêu cầu

Dự án 270,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-05-2022

• Hỗ trợ các bộ phận như chăm sóc khách hàng, giáo viên, nhân sự,... • Theo dõi, tổng hợp báo cáo hiệu quả các bộ phận nhân sự, chăm sóc khách hàng, dự án, giáo viên... • Hỗ trợ trưởng dự án điều phối các công việc, theo dõi, cập nhật, tổng hợp và viết các báo cáo liên quan dưới sự chỉ dẫn của trưởng dự án. • Tìm kiếm, sắp xếp và tổng hợp thông tin theo yêu cầu. • Làm các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận quản lý. • Làm việc tại nhà.

Bán thời gian 1,000,000 - 15,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Có khả năng viết bài thường xuyên và update thông tin trên facbook. Nội dung cần viết liên quan đến các sản phẩm sữa trẻ em

Kỹ năng: Kiểm toán
Bán thời gian 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 26-05-2022

Thiết kế các giao diện website cần thiết cho các dự án của công ty

Dự án 100,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Trực page online tại nhà mặt hàng quần áo Yêu cầu: nhanh nhẹn ham học hỏi, kỹ năng văn phòng tốt

Dự án 13,000,000 VNĐ/Tháng 2 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Create Business Requirement Spec, SRS (System Requirement Spec), User Stories and wire frame for complex UCs (if needed) Transfer Business requirement to IT Division team or IT vendors Act as the bridge between Business Unit and IT Division or IT vendors to clarify requirement with development team (developers, testers, UI designer) in both business and system analysis view, and facilitate communication among internal team members Work with QC to verify that all requirements of the system are fulfilled by the implementation in the traceability manner among requirements, CR and implementation Write testing scenarios for UAT Support UAT, verifying bugs/issues. Analyze and reverse engineer the existing system to describe it in the requirement specifications that can be understood by project team

Kỹ năng: SQL
Dự án 5,000,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

- Tham gia vào đội xây dựng, làm các công việc hỗ trợ xây dựng theo yêu cầu

Dự án 600,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 26-05-2022

Thiết kế giao diện cho các website của công ty

Kỹ năng: Clip
Dự án 7,000,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 26-05-2022

Thiết kế các giao diện (trang chủ, đăng nhập, đăng ký,...) cho các website và app của công ty