Trang chủ / Việc làm Freelancer / Chi tiết tin
12,000,000VNĐ

tuyển lập trình JAVA

ID dự án: 32 |
Ngày đăng: 02/06/2021
|Lưu công việc
Hình thức: Online Ngày bắt đầu: 05/06/2021 Địa điểm: Hà Nội Thời hạn: 1 tháng Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Mô tả công việc

- Participates in daily meetings and Scrum events with customers working on the same project
- Perform requirement analysis
- Implement tasks as stated in the Definition of Done such as: coding, unit testing, review, and Java backend testing
- Guide and support subordinates in fulfilling their tasks.
- Participate in solving technical difficulties related to both backend and frontend
- Implement tasks as stated in the Definition of Done such as: coding, unit testing, review
- Participate in deploying applications on cloud platforms using DevOps toolchains.

Kỹ năng: PHP

Đặt giá cho công việc

Mời bạn đặt giá cho công việc này

Đặt giá kết thúc ngày 19/06/2021

Đặt giá cho công việc tuyển lập trình JAVA để có mức giá phù để có mức giá phù hợp với bạn nhất

Đặt giá cho công việc

0 Freelancer đang đặt giá cho công việc này

Việt Hoàng Việt Hoàng

Hà Nội

Tham gia: 02/06/2021

Đã đăng: 1 công việc

Xem liên hệ Lưu công việc

Công việc tương tự

Tuyển lập trình PHP href

IT & Lập trình 12 VNĐ/Tháng

Tuyển lập trình viên PHP

IT & Lập trình 1,000,000 VNĐ/Ngày

Tuyển TTS React Native

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần

Tuyển TTS PHP

IT & Lập trình 5,000,000 VNĐ/Tháng

dự án moiwsssaaa

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần

dự án moi

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần

dự án moi nhat

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần

dự án moi nhat 2021

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần

dự án moi nhat 2021aâ

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần

đầu tư

IT & Lập trình 250,000 VNĐ/Tuần